ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

พ.ต.อ.ฆนรพ รัตนใหม่

ผู้กำกับการ

รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

พ.ต.ท.อภินันท์ศักดิ์ ธาตุไพบูลย์

รองผู้กำกับการสืบสวน

พ.ต.ท.นิติพันธ์ เคาภูเขียว

รองผู้กำกับการ(สอบสวน)

พ.ต.ท.สุชาติ ปั่นสันเทียะ

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

พ.ต.ท.ประทีป แควภูเขียว

สารวัตรสืบสวน

พ.ต.ท.นิวัฒ คำวงษ์

สารวัตร(สอบสวน)

พ.ต.ต.สุรศักดิ์ อ่อนเขว้า

สารวัตรป้องกันปราบปราม

พ.ต.ต.อินทร ทิพย์คูนอก

สารวัตรอำนวยการ