ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์(Facebook) ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

ช่องทางประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ของสถานีตำรวภูธรเกษตรสมบูรณ์ Facebook เข้าดูข่า

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัด EIT ของ สภ.เกษตรสมบูรณ์

ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสถานีตำ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัด EIT ของ สภ.เกษตรสมบูรณ์

สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ / มาติดต่อราชการ สถานีตำรวจภูธรเกษ

ร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะ กต.ตร.สภ.เกษตรสมบูรณ์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เกษตรสมบูรณ์ ร่วม

ร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ฆนรพ  รัตนใหม่ ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วย คณะ กต.ตร