ข้อมูลเงินกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

                  สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ ได้แสดงข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในคดีอาญาที่สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ ได้รับการจัดสรรและ การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในรอบ 6 เดือนเเรกหรือ 2 ไตรมาส ของปีงบประมาณ 2567  แต่เนื่องด้วย เงินกองทุนฯได้รับจัดสรรเป็นปีปฏิทินจึงสามารถเผยเเพร่ได้  ในรอบ 3 เดือน  มีดังรายละเอียดล่างนี้

ข้อมูลเงินกองทุนสืบสวนสอบสวนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในคดีอาญา ของ สภ.เกษตรสมบูรณ์

ข้อมูลกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา ของ สภ.เกษตรสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF

ข้อมูลกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนการป้องกันและปราบปรามกระทำผิดทางอาญา ของสภ.เมืองชัยนาท ในรูปแบบ Excel