ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

พ.ต.อ. เวชบุตร ชมบุญ

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

รองผู้กำกับสถานี

พ.ต.ท.
นิวัติ ศิลปชีวสันติ

รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม

พ.ต.ท.
ภาณุพันธุ์ บุญเพ็ง

รอง ผกก.สอบสวน


พ.ต.ท.
อภินันท์ศักดิ์ ธาตุไพบูลย์

รอง ผกก.สืบสวน

พ.ต.ท.
สุชาติ ปั่นสันเทียะ

สารวัตรอำนวยการ

พ.ต.ท.
ประทีป แควภูเขียว

สารวัตรสืบสวน

พ.ต.ท.
นิวัฒ คำวงศ์

สารวัตรสอบสวน

พ.ต.ท.
หนูรักษ์ วงศ์จำปา

สารวัตรป้องกันปราบปราม