Q&A

Q แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
A. สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทร ๑๙๑

Q แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล
A. สายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑๕๙๙

Q แจ้งแบะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
A. สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ สำนักงานจเรตำรวจ
๗๐๑/๗๐๑ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ โทรสาร : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๒๑๙
เว็บไซต์ : http://jaray.police.go.th

Q แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
A. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๔ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๔๒-๒๕๕๕ ถึง ๖๐
เว็บไซต์ : http://www.tcsd.go.th

Q ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
A.กองทะเบียนประวัติอาชญากร
อาคาร ๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๑๓๑๕
เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th

Q ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
A.ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
อาคาร ๖ ชั้น ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๒๑๖๘-๙ โทรสาร : ๐๒-๒๐๕-๑๒๙๕
เว็บไซต์ : https://pcscenter.sbpolice.go.th/

Q ข้อมูลสถิติคดีอาญา
A.สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.crimespolice.com

Q การสมัครสอบตำรวจ
A. กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ ๑๐๐ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๙๔๑-๐๙๗๙ โทรสาร : ๐๒-๙๔๑-๓๖๖๑
เว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org

Q เบอร์สายด่วน
A.

ลำดับหน่วยงานเบอร์โทร
1เหตุด่วน เหตุร้าย191
2ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน1599
3ตำรวจท่องเที่ยว1155
4ตำรวจทางหลวง1193
5ตำรวจกองปราบ1195
6ตำรวจจราจร1197
7โรงพยาบาลตำรวจ1691
8ตำรวจตระเวนชายแดน1190
9ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1178
10ตำรวจน้ำ1196
11ตำรวจรถไฟ1194
12ศูนย์รับแจ้งรถหาย1192
13กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์1191
14กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค1135
15กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1136
16ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม1599