ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy)

อินโฟกราฟิกนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

New Microsoft PowerPoint Presentation1

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

Announcement of Kaset Sombun Police Station Subject anti-Bribery Policy and No Gift Policy from performing duties

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ